Ressursar

E-post.

hjelp@ulstein.kommune.no

 

Telefon:

982 30 602

Webmail

Webmail

Les epost i nettlesaren.

Heimekontorløysing

Jobb heimefrå via nettlesaren

Ulsteinskulen IKT

Levere best mogleg verktøy

for best mogleg læring

Ressursar på nett

 

Arbeidar med utvikling, dokumentasjon og spreiing av innovativ bruk av IKT i utdanninga. Informasjon om nye læringsformer og metodar, og andres erfaringar med bruk av IKT.

 

Smartskole er ein unik delingsportal for alle som jobbar med undervising. Som registrert medlem kan du sjå førhandsvisingar, lasta opp og lasta ned alle filer i biblioteket.

 

Planen inneheld mål, kriterium, rettleiingar, videoar, andre ressursar og lenkjar. Man kan velja mellom bokmål og nynorsk, og det er og mogleg å få planen fordelt på alle klassetrinn eller å følgja K06-inndelinga.

 

 

Her finn du inspirasjon og forslag til aktivitetar til bruk i skulen.

 

 

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking er både ein del av Universitetet i Stavanger (UiS) og eit nasjonalt senter under Utdanningsdirektoratet.

Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Skrivesenteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.

 

 

Senteret skal ha som hovedoppgave å leda og å koordinera utvikling av nye og betre arbeidsmåtar og læringsstrategier i matematikkopplæringa i barnehage, grunnskule, vidaregåande skule, voksenopplæring og lærerutdanning i Noreg.

naturfag.no har som mål å vere ein viktig ressursstad for lærarar i naturfag og å skape interesse og entusiasme for metodisk fornying, blant anna gjennom meir aktivitetsbasert undervisning med fokus på læring. Dette er nettstaden som naturfaglærarar berre må innom minst ein gong i uka!

 

 

Informasjon

Klikk på bildene/logoene for å gå til tjenesten som er beskrevet.

 

Har de gode tips til tenester som fleire kan ha bruke for, ver venleg og send dette til Christian, så vert denne sida oppdatert.

 

 

Kontaktinformasjon

 

Christian G. Albertsen

IKT−ansvarleg OPV / Skulane

 

Tlf 70017500 | Mob 948 75 890

 

Send meg ein e-post

Eller bruk kontaktskjemaet