Gimp

E-post.

hjelp@ulstein.kommune.no

 

Telefon:

982 30 602

Webmail

Webmail

Les epost i nettlesaren.

Heimekontorløysing

Jobb heimefrå via nettlesaren

Ulsteinskulen IKT

Levere best mogleg verktøy

for best mogleg læring

Gimp

GNU Image Manipulation Program eller GIMP er eit program for digital bilethandsaming.

 

GIMP vert brukt til å handsama digital grafikk og fotografiar. Døme på typisk bruk er å laga grafikk og logoar, endra storleik og klipping av bilete, endra fargar, kombinera fleire bilete, fjerne uønska bileteigenskapar og konvertera mellom ulike biletformat.

GIMP kan og brukast til å laga enkel animert grafikk i GIF-formatet. Programmet vert ofte nytta som eit fritt alternativ til Adobe Photoshop som er det mest utbreidde programmet for handsaming av bilete og grafikk. GIMP er likevel ikkje laga som ein Photoshop-klone.

Programmet er installert på alle virtulle maskiner for elevar og lærarar.

Installert versjon: 2.8.14

 

Kontaktinformasjon

 

Christian G. Albertsen

IKT−ansvarleg OPV / Skulane

 

Tlf 70017500 | Mob 948 75 890

 

Send meg ein e-post

Eller bruk kontaktskjemaet