GeoGeBra

E-post.

hjelp@ulstein.kommune.no

 

Telefon:

982 30 602

Webmail

Webmail

Les epost i nettlesaren.

Heimekontorløysing

Jobb heimefrå via nettlesaren

Ulsteinskulen IKT

Levere best mogleg verktøy

for best mogleg læring

GeoGeBra

GeoGebra er eit gratis dynamisk matematikkprogram for alle nivå av utdanninga.

Det set sammman geometri, algebra, rekneark, grafteikning, statistikk, og beregninger i ein brukarvennleg pakke.

GeoGebra er eit raskt veksande fellesskap av brukarar frå nesten alle land i verda. GeoGebra har vorte det leiande dynamiske matematikkprogrammet. Det gir støtte for utdanning innanfor naturvitenskap, teknologi, ingeniørarbeid og matematikk (STEM). Det gjev og høve for innovasjon innanfor undervising og læring over heile verda.

Programmet er installert på alle virtulle maskiner for elevar og lærarar.

Installert versjon: 5.0.82.0

 

Kontaktinformasjon

 

Christian G. Albertsen

IKT−ansvarleg OPV / Skulane

 

Tlf 70017500 | Mob 948 75 890

 

Send meg ein e-post

Eller bruk kontaktskjemaet