Kommunikasjonskanaler

E-post.

hjelp@ulstein.kommune.no

 

Telefon:

982 30 602

Webmail

Webmail

Les epost i nettlesaren.

Heimekontorløysing

Jobb heimefrå via nettlesaren

Ulsteinskulen IKT

Levere best mogleg verktøy

for best mogleg læring

Fleire kommunikasjonskanalar

Det er viktig for IKT-avdelinga å nå dykk med informasjon om endringar, forbetringar, problemstillingar og feil som skjer.

 

Samstundes ønskjar vi å gje dykk gode verktøy i kvardagen.

Vi håpar at denne nett-portalen vil vera det. Den oppdaterast ofte, og informasjonen her vil vera korrekt.

 

Vi har samstundes valt å dela informasjonen i dei kanalane mange brukar.

Det er naturlegvis inga tvang til å bruke våre andre kanalar, men mogleg for dei som vil.

 

All informasjon ligg på denne nett-portalen, eller vert sendt i form av e-post eller nyhendebrev. Dei andre kanalane vert nytta for at den same informasjonen vert nått i dei kanalane dykk nyttar ofte.

 

Dette er:

  • Facebook - Deling av informasjon frå nett-portalen
  • Twitter - Deling av informasjon frå nett-portalen
  • Google+ / YouTube - Deling av informasjon frå nett-portalen og opplæringsvideoar

 

Ulsteinskulen IKT sine kanalar finn du linkar til på toppen av denne sida.

 

Kontaktinformasjon

 

Christian G. Albertsen

IKT−ansvarleg OPV / Skulane

 

Tlf 70017500 | Mob 948 75 890

 

Send meg ein e-post

Eller bruk kontaktskjemaet